image banner

image
image
image
image
image

THCS Tân Xuân
Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về Tổ chức ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước và Tháng tiêu dùng số năm 2023; Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-STTTT ngày 21/9/2023 của Sở thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số và Hội nghị: Công bố kết quả thi tìm hiểu về chuyển đổi số; tuyên dương các đơn vị có thành tích cao trong thực hiện Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Căn cứ Công văn số 1297/STTTT-BCVTCNTT ngày 22/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về phát động tham gia “Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số”,  

 Trường THCS Tân Xuân phát động tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023 với các nội dung như sau:
- Thời gian tham gia hội thi: Từ ngày 25/9/2023 - 05/10/2023, truy cập tham gia thi trực tuyến tại địa chỉ: https://thi.binhphuoc.gov.vn/
- Đối tượng, nội dung, hình thức tham gia hội thi: Theo Thể lệ của Ban Tổ chức hội thi (có File thể lệ cuộc thi kèm theo).
- Tài liệu tham khảo:
            + Văn bản về Chuyển đổi số: https://cds.binhphuoc.gov.vn/laws/
            + Tài liệu các hội nghị về Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước: https://cds.binhphuoc.gov.vn/tai-lieu-hoi-thao/dti-71.html.
            + Chuyên trang Chuyển đổi số của Bộ TT&TT: https://dx.gov.vn/.

anh tin bai

Tham khảo thể lệ cuộc thi tại website:

https://binhphuoc.gov.vn/vi/sldtbxh/chuyen-doi-so/hoi-thi-truc-tuyen-tim-hieu-ve-chuyen-doi-so-nam-2023-575.html?download=1&id=0

 

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN

Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng - Trịnh Thị Phương Mai

 Địa chỉ: Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước

Số điện thoại: 02713 700 999

Email:  tanxuanthcsdx@gmail.com | Quản trị

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước