image banner
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

  Họ tên: Trịnh Thị Phương Mai

  Ngày, tháng, năm sinh: 1977

  Điện thoại: 02713700999

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó hiệu trưởng

  Họ tên: Phạm Hồng Minh

  Ngày, tháng, năm sinh: 07/04/1985

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • 1. TỔ NGỮ VĂN
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Vũ Thị Hiền

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ viên

   Họ tên: Đặng Thị Hiền

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Tổ viên

   Họ tên: Đinh Thị Vân Anh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Tổ viên

   Họ tên: Đỗ Thị Tín

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Tổ viên

   Họ tên: Hồ Thị Lan

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Tổ viên

   Họ tên: Lê Thị Hòe

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Tổ viên

   Họ tên: Lê Thị Hương Lan

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Tổ viên

   Họ tên: Lưu Thị Nga

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Hà

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Hoa

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   11. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Xuân Trường

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   12. Tổ viên

   Họ tên: Trần Thị Thu

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   13. Tổ viên

   Họ tên: Trịnh Thị Mận

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 2. TỔ TOÁN- TIN
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Đồng Thị Thùy Hương

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ Phó

   Họ tên: Trần Thị Kim Quỳnh

   Ngày, tháng, năm sinh: 27/04/1979

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Tổ phó

   Họ tên: Hà Thu Thủy

   Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/1989

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Tổ viên

   Họ tên: Trần Thị Truyền

   Ngày, tháng, năm sinh: 03/03/1979

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Tổ viên

   Họ tên: Ngô Thị Xuân Loan

   Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1982

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Tổ viên

   Họ tên: Bùi Thị Trang

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Tổ viên

   Họ tên: Đặng Xuân Đà

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Tổ viên

   Họ tên: Đỗ Thị Hảo

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Tổ viên

   Họ tên: Đoàn Thị Hường

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1983

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Hải Yến

   Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1970

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   11. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Hòa

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   12. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thúy Hằng Vy

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   13. Tổ viên

   Họ tên: Phạm Thị Vi

   Ngày, tháng, năm sinh: 15/09/1977

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   14. Tổ viên

   Họ tên: Tạ Thị Doan

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   15. Tổ viên

   Họ tên: Trần Thị Kim Oanh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   16. Tổ viên

   Họ tên: Trương Hữu Phúc Minh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 3. Tổ KHTN
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Trịnh Thị Thu

   Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1982

   Điện thoại: 0949474378

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: Tạ Thị Vui

   Ngày, tháng, năm sinh: 18/07/1981

   Điện thoại: 0973164006

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Tổ phó

   Họ tên: Trương Hồng Phước

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/07/1979

   Điện thoại: 0937553446

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Tổ viên

   Họ tên: Đỗ Thị Thảo

   Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1979

   Điện thoại: 0983946540

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Tổ viên

   Họ tên: Giang Thị Nhài

   Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/1973

   Điện thoại: 0386430220

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Tổ viên

   Họ tên: Kim Ngọc Bích

   Ngày, tháng, năm sinh: 07/12/1980

   Điện thoại: 0945231768

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Tổ viên

   Họ tên: Lâm Thị My

   Ngày, tháng, năm sinh: 05/08/1985

   Điện thoại: 0375235015

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Tổ viên

   Họ tên: Lê Thị Cúc

   Ngày, tháng, năm sinh: 13/06/1988

   Điện thoại: 0976254221

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Tổ viên

   Họ tên: Lê Thị Tuyết

   Ngày, tháng, năm sinh: 05/07/1976

   Điện thoại: 0979704376

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Bòng

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/05/1983

   Điện thoại: 0395140165

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   11. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn T.Diệp Uyên

   Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1984

   Điện thoại: 0985990912

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   12. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Thắm

   Ngày, tháng, năm sinh: 05/04/1979

   Điện thoại: 0948612238

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   13. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Kiều

   Ngày, tháng, năm sinh: 08/05/1977

   Điện thoại: 0962994369

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   14. Tổ viên

   Họ tên: Vũ Thị Tính

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1976

   Điện thoại: 0984746276

   >> Xem chi tiết
 • 4. TỔ ANH VĂN
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Lê Thị Thu Thủy

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: Phạm Thị Huế

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Tổ viên

   Họ tên: Đào Thị Thu Nguyệt

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Tổ viên

   Họ tên: Hoàng Thu Nguyệt

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Mai Duyên

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Ngần

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Ngoan

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Tổ viên

   Họ tên: Phan Thị Thu

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Tổ viên

   Họ tên: Trần Thị Ngọc Phượng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10. Tổ viên

   Họ tên: Vương Kim Hoàng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 5. TỔ XÃ HỘI
  • anh-dai-dien

   1. Tổ Trưởng

   Họ tên: Dư Cẩm Anh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: Trần Thị Phương Dung

   Ngày, tháng, năm sinh: 13/06/79

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Tổ viên

   Họ tên: Hoàng Văn Dinh

   Ngày, tháng, năm sinh: 04/02/1986

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Tổ viên

   Họ tên: Lê Thị Lương

   Ngày, tháng, năm sinh: 18/6/1985

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Tổ viên

   Họ tên: Lê Thị Thu Hương

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Thủ quỹ- Giáo viên

   Họ tên: Phạm Nguyễn Minh Tuyền

   Ngày, tháng, năm sinh: 21/05/1986

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Tổ viên

   Họ tên: Phạm Thị Gấm

   Ngày, tháng, năm sinh: 30/05/1969

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Tổ viên

   Họ tên: Phạm Thị Mai

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Tổ viên

   Họ tên: Trần Thị Hà

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10. Tổ viên

   Họ tên: Vũ Thị Dung

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   11. Tổ viên

   Họ tên: Vũ Thị Thanh

   Ngày, tháng, năm sinh: 11.03.1979

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 6. TỔ LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Lê Thị Thơm

   Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1977

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: Phạm Thị Thanh Thủy

   Ngày, tháng, năm sinh: 15/05/1978

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Tổ viên

   Họ tên: Đặng Thị Thỏa

   Ngày, tháng, năm sinh: 07/11/1983

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hương

   Ngày, tháng, năm sinh: 14/1/1980

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Linh

   Ngày, tháng, năm sinh: 29/09/1991

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Xen

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Tổ viên

   Họ tên: Phạm Thị Nụ

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1973

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Tổ viên

   Họ tên: Tân Thị Mỹ Cúc

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Tổ viên

   Họ tên: Trương Mạnh Viêm

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10. Tổ viên

   Họ tên: Vũ Thị Thắng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 7. TỔ VĂN PHÒNG
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Nguyễn Trọng Huỳnh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Kế toán

   Họ tên: Phạm Văn Vỹ

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Tổng phụ trách Đội

   Họ tên: Hoàng Mỹ Thuận

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1978

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. QL thiết bị

   Họ tên: Mai Văn Vơn

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Phục vụ

   Họ tên: Trương Thị Quý

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Bảo vệ

   Họ tên: Lê Văn Tập

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. QL Thư viện

   Họ tên: Mai Thị Hòa

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Văn Thư

   Họ tên: Đỗ Thị Mơ

   Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1984

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Bảo vệ

   Họ tên: Vũ Xuân Chiến

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết

 

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN

Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng - Trịnh Thị Phương Mai

 Địa chỉ: Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước

Số điện thoại: 02713 700 999

Email:  tanxuanthcsdx@gmail.com | Quản trị

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước