image banner

image
image
image
image
image

TruongTHCSTanXuan
Kế hoạch dạy học trực tuyến
Kế hoạch dạy học trực tuyến

UBND TP ĐỒNG XOÀI

TRƯỜNG TÂN XUÂN

 


Số:15   /KH-THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Tân xuân, ngày 1 tháng 2năm 2021

KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức dạy học trực tuyến

 

Căn cứ công văn số 288/sở GDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 1 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc cho học sinh nghỉ học và chuyển đổi hình thức dạy học để phòng, chống Covid-19;

Căn cứ công văn số 83/PGDĐT-THCS ngày 1 tháng 2 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Đồng Xoài về việc thông báo cho học sinh nghỉ học và chuyển đổi hình thức học để phòng chống dịch Covid-19,

Trường THCS Tân Xuân xây dựng kế hoạchthực hiện việc tổ chức dạy học qua Internet như sau:

I. Yêu cầu chung

- Xây dựng chủ đề dạy học qua mạng để hỗ trợ học sinh học tập tại nhà. Các chủ đề cần được xây dựng và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định và lợi ích chung của người học. Trong quá trình thực hiện tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

- Nhà trường lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của trườngbảo đảm điều kiện tổ chức dạy học qua internet có chất lượng: Offline hay online.

+ Offline: Bài giảng PowerPoint, bài giảng từ giáo viên được quay hình, học sinh hỏi bài và cần hướng dẫn thêm, nộp bài tập được hướng dẫn, chấm bài trong thời gian một tuần, trước khi vào bài mới trong tuần mới.

+ Online:  Giáo viên online giảng bài trực tiếp từ phòng học được tạo mới theo đơn vị lớp trường đã phân công và dạy theo thời khóa biểu, học sinh tương tác tại lớp, buổi học và nộp bài tập trong tuần, giáo viên chấm trong tuần trước khi vào bài mới trong tuần mới.

- Nhà trường xây dựng các phương án hợp lý cho tất cả đối tượng học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập, đảm bảo tính công bằng, nhân văn trong giáo dục; xây dựng thời gian biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học, tương tác với thầy cô phụ trách cho học sinh và phụ huynh học sinh.

- Nhà trường và giáo viên phối hợp với gia đình học sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ học sinh trong việc học trực tuyến để ôn tập kiến thức, học tập kiến thức mới. Tránh gây áp lực cho học sinh, phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến.

- Chuyên đề dạy học trực tuyến đảm bảo sự tương tác giữa giáo viên với người học; người học với nhau và giáo viên phải giám sát được sự tương tác giữa người học với nhau.

- Nhà trường thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cho các đối tượng học sinh tham gia học tập trực tuyến được bổ sung các nội dung kiến thức mà nhà trường đã thực hiện trong thời gian nhà trường thực hiện dạy học trực tuyến thông qua trang web và hệ thống tin nhắn, zalo, googlemeet, hệ thống LMS.BINHPHUOC.EDU.VN do Sở GD&ĐT cung cấp.

II. Chi tiết:

1. Kế hoạch, hình thức giảng dạy:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn các tổ bộ môn xây dựng nội dung các chủ đề dạy học trực tuyến dựa trên nội dung gợi ý của tổ trưởng CM.

-Nhà trường lựa chọn công cụ, phần mềm dạy học trực tuyến:Hệ thống mạng xã hội học tập trực tuyến:lms.binhphuoc.edu.vn

+ Từ 1/2/2021giáo viên nhận kế hoạch dạy học trực tuyến của nhà trường qua mail, Zalo.

+ Trong tuần từ ngày 1/2/2021 đến khi được nhà trường giao tài khoản cá nhân, giáo viên xem thêm tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng theo đường link hoặc xem hướng dẫn trực tiếp trên trang web của trường để hoàn thành phần đăng nhậpdạy học trực tuyếnlms.binhphuoc.edu.vn trong tuần.

+ Trong tuần từ ngày 1/2/2021 đến khi được nhà trường giao tài khoản cá nhân của học sinh theo từng lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ giao cho từng học sinh và cùng nhà trường giúp học sinh lớp mình chủ nhiệm hoàn thành phần đăng nhập dạy học trực tuyếnlms.binhphuoc.edu.vn

a)Hình thức trực tuyến Offline

- Thời gian úp bài 1 theo hình thức trực tuyến Offline:bắt buộc đối với tất cả các bộ môn, lần 1thứ ba2/2/2021: kiến thức 02 tuần trong 01bài là bài giảng PowerPoint, bài giảng từ giáo viên được quay hình, học sinh hỏi bài và cần hướng dẫn thêm, nộp bài tập được hướng dẫn, chấm bài trong thời gian một tuần, trước khi vào bài mới trong tuần mới và cứ như thế liên tục mỗi tuần.

- Nhà trường sẽ kiểm tra phần úp bài trên phần mềm vào mỗi tuần đối với tất cả các bộ môn ở tất cả các khối theo các tiêu chí cần thiết sau đây:

+ Chuẩn nội dung (theo thống nhất của trưởng bộ môn, tổ trưởng , nhóm trưởng chuyên môn), chuẩn kiến thức.

+ Nếu có ghi hình: thầy cô đảm bảo tác phong, ngôn từ chuẩn mực.

+ Thống kê lượng tương tác của học sinh (tải bài, nộp bài tập, đặt câu hỏi với giáo viên về nội dung chưa hiểu khi tham gia buổi học…) 

            -Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo sức khỏe theo các khuyến cáo của các cơ quan chức năng, các giáo viên có thể bố trí giảng dạy trực tuyến tại tại các phòng học theo thời khóa biểu hoặc các địa điểm có đầy đủ các điều kiện phục vụ giảng dạy theo hình thức offline hoặc online. Các giáo viên trong tổ thông qua tổ trưởng đăng ký cụ thể với nhà trường để phục vụ công tác quản lý.

- Giáo viên bộ môn trường cùng trưởng bộ môn phối hợp rà soát các kiến thức trọng tâm xây dựng các chủ đề ôn tập hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho học sinh giúp học sinh kịp thời tiếp cận kiến thức sau thời gian nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19theo từng bài cụ thể hàng tuần đến khi học sinh đi học trở lại.

            2. Tổ chức thực hiện:

            a. Cán bộ quản lý:

            -  Quyết định lựa chọn hình thức giảng dạy trực tuyến.Công tác tổ chức giảng dạy – học tập đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học.

            - Phổ biến thông tin chủ trương, kế hoạch tổ chức giảng  dạy – học tập trực tuyến tới các tổ chuyên môn, giáo viên.

            - Hướng dẫn triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến trên phần mềm cho cho giáo viên và học sinh tại Phụ lục 1 kèm theo.

            - Kiểm tra quá trình soạn giảng, giảng dạy của giáo viên;

- Thông báo đến học sinh và gia đình học sinh theo dõi Lịch phát sóng dạy học trên các đài truyền hình:

+Theo dõi các buổi phát sóng các chủ đề kiến thức dành cho khối 9 trên sóng HTV (HTV Key)

+Hướng dẫn giáo viên, học sinh tham khảo lịch phát sóng các bài học (do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng) trên Kênh truyền hình giáo dục quốc gia (kênh VTV7 và một số kênh truyền hình trung ương khác) và các kênh truyền hình khác được công bố trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn).

- Khi học sinh đi học trở lại, xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

            b.  Các tổ trưởng:

            - Tổ trưởng phối hợp nhóm giáo viên Tin hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên và học sinh trong quá trình tổ chức giảng dạy – học tập.

            - Tổ trưởng, nhóm trưởng phối hợp kiểm tra, theo dõi tình hình giáo viên giảng dạy trên phần mềm giảng dạy trực tuyến;

            -  Tổ trưởng theo dõi tiến độ, kế hoạch, kiến thức các lớp học để có điều chỉnh phù hợp.

            - Tổ trường tổ chức truyền thông tới các giáo viên, học sinh; thường xuyên nắm bắt và theo dõi tình hình học sinh tham gia học tập;

            c. Các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên, lớp trưởng các lớp:

            -  Giáo viên bộ môn thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy trực tuyến theo kế hoạch đã ban hành và các văn bản hướng dẫn của học sinh.

- Giáo viên bộ môn quản lý, giám sát, theo dõi quá trình học tập của học sinh lớp mình phụ trách: thực hiện việc điểm danh học sinh lên lớp; giao bài tập, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; hướng dẫn và hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập… thông qua các công cụ quản lý của phần mềm giảng dạy trực tuyến, qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến của trường.

            - Giáo viên chủ nhiệm phối hợp phổ biến và thông tin tới học sinh lớp mình chủ nhiệm về chủ trương, kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến của học sinh.

            d. Đối với học sinh:

-  Cài đặt, sử dụng phần mềm … để tham gia học tập trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường. Tham gia đầy đủ thời lượng học tập theo yêu cầu của giáo viên;

-  Sử dụng hệ thống Quản lý học tập trực tuyến … để tự học có hướng dẫn thông qua các tài liệu, bài giảng do giáo viên cung cấp.

-  Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn của nhà trường khi tham gia học tập trực tuyến.

e. Thông tin hỗ trợ, liên hệ:

Nhóm tin:

1. Tân Thị Mỹ Cúc – Nhóm trưởng: 0383 3800 207

2. Nguyễn Thị Hằng Vi – Giáo viên Tin: 037 6038212

3. Đoàn Thị Hường- Giáo viên Tin: 0967766871

3. Thực hiện thông tin báo cáo

- Trường báo cáo việc dạy học trực tuyến về Phòng Giáo dục và Đào tạo sau ngày 6/2/2021 để theo dõi, rút kinh nghiệm thực hiện.

- Trường thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin trên cổng thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo để nắm tình hình, kịp thời báo cáo khi có yêu cầu của từng cấp học.

Trên đây là kế hoạch triển khai việc tổ chức dạy học trực tuyến để giúp học sinh kịp thời tiếp cận kiến thức trong thời gian nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hiệu trưởng nhà trường triển khai và yêu cầu các tổ chuyên môn và các bộ phận khác trong trường thực hiện tốt./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PGD;

- trang web THCS TânXuan;

- Lưu: VT,

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Văn Thị Nương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

 

1. Hướng dẫn cán bộ quản lý cài đặt phần mềm quản lý, kiểm tra theo dõi, đôn đốc giáo viên trong quá trình thực hiện dạy học trực tuyến.

2. Hướng dẫn Giáo viên và học sinh cài đặt phần mềm khi có tài khỏan thông qua link và trang web.

3. Hướng dẫn giáo viên giảng dạy, quản lý lớp, chấm bài, báo cáo theo hình thức offline.

4. Hướng dẫn giáo viên giảng dạy, quản lý lớp, chấm bài, báo cáo theo hình thức online.

 

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN

Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng - Trịnh Thị Phương Mai

 Địa chỉ: Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước

Số điện thoại: 02713 700 999

Email:  tanxuanthcsdx@gmail.com | Quản trị

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước