Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 35
  • Trong tuần: 262
  • Tất cả: 43 246
Đăng nhập

TRI ÂN HS ĐẠT GIẢI MÁY TÍNH CASIO CẤP THỊ, CẤP TỈNH

PHÒNG GD- ĐT TX. ĐỒNG XOÀI
TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN
DANH SÁCH ĐẠT GIẢI  CẤP THỊ - TỈNH
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2015 - 2016
STT HỌ VÀ TÊN ĐỆM TÊN NGÀY SINH Điểm cấp thị Đạt giải Điểm cấp tỉnh  Đạt giải TRƯỜNG THCS GHI CHÚ
1 Hồ Hữu  Phúc 02/05/2001 50,5 Nhì 90 Nhất    
2 Nguyễn Xuân  Trung 10/02/2001 48,5 Nhì 76 Nhì    
3 Bùi Quang  Phú 12/05/2001 46 Ba 82 Nhất    
4 Trần Minh 07/11/2001 46 Ba 69 Ba    
5 Nguyễn Phi Gia  Huy 11/09/2001 40,5 Ba 65 Ba    
6 Cao Vũ Quang  Sang 22/01/2001 39,25 KK        
7 Nguyễn Hữu  Hải 16/09/2001 38 KK        
8 Trần Thị Mỹ Dung 09/04/2001 34 KK        
                                                                                                                                                       Đồng Xoài, ngày 18 tháng 10 năm 2013  
                                                                                                                                                                                              Tân Xuân, ngày 15 tháng 12 năm 2015
                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG