Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 409
  • Tất cả: 27646
Đăng nhập

ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 - NĂM HỌC 2015-2016
ĐIỂM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2015-2016
STT HỌ VÀ TÊN LỚP TOÁN VĂN ANH TỎNG
1 Bùi Thị Phương Anh  9/1 8 7.25 8.25 38.75
2 Lâm Thị Tuyết Anh  9/1 6.75 6.25 7.5 33.5
3 Ngô Thụy Hồng Anh  9/1 7 8.5 8.5 39.5
4 Nguyễn Lê Vân Anh  9/1 8.25 8 7.75 40.25
5 Trần Gia Bảo  9/1 6.25 8.25 7 36
6 Đặng Duy Bằng  9/1 7.25 8.25 8.25 39.25
7 Trần Ngọc Châu  9/1 6.25 4.25 4.75 25.75
8 Nguyễn Thị Kim Cúc  9/1 7.5 7.75 8.5 39
9 Nguyễn Thị Thanh Diệu  9/1 7.75 8.75 9 42
10 Nguyễn Thuỳ Dung  9/1 8.75 8.5 8.75 43.25
11 Tạ Cao Hạnh Dung  9/1 7.75 8.25 6.75 38.75
12 Phan Nguyễn Kỳ Duyên  9/1 8 6.75 7.5 37
13 Phạm Công Dương  9/1 7.25 7.5 7.25 36.75
14 Phạm Thị Thùy Giang  9/1 8.25 7.5 8.25 39.75
15 Lưu Thị Ngọc Hà  9/1 8 8.5 7 40
16 Ngô Thảo Hiền  9/1 7 7 7.5 35.5
17 Nguyễn Thị Hồng Hoa  9/1 7.5 5.5 6 32
18 Nguyễn Đình Hưng  9/1 6.25 7.5 8.5 36
19 Võ Đăng Khang  9/1 7.75 9.25 8.25 42.25
20 Lê Nguyễn Hoàng Lâm  9/1 6.5 8.5 8.75 38.75
21 Nguyễn Ngọc Khánh Linh  9/1 7.5 8.25 8.5 40
22 Nguyễn Thị Diệu Ly  9/1 8.75 8.25 8.25 42.25
23 Nguyễn Đức Mạnh  9/1 7.75 8 8.25 39.75
24 Trịnh Đăng Mười  9/1 7 8 6.75 36.75
25 Nguyễn Hoàng Hà Ngân  9/1 8.25 6.5 9 38.5
26 Phạm Kim Ngọc  9/1 8.25 9 8.75 43.25
27 Nguyễn Thị Thùy Nhi  9/1 8.25 8.75 7.75 41.75
28 Bùi Thị Bích Phượng  9/1 8 7.5 7.25 38.25
29 Hoàng Lê Tú Quỳnh  9/1 7.75 8.5 9.25 41.75
30 Vũ Ngô Phương Thảo  9/1 7.5 8 7.25 38.25
31 Lê Ngọc Thạch  9/1 8.75 8.5 8.25 42.75
32 Nguyễn Anh Thắng  9/1 7 8 4.25 34.25
33 Nguyễn Thanh Thịnh  9/1 8 7.75 8 39.5
34 Nguyễn Anh Thư  9/1 8 7.25 5.5 36
35 Nguyễn Thị Kim Thư  9/1 7.5 7.75 8.75 39.25
36 Trương Ngọc Quỳnh Trâm  9/1 6.75 7 8 35.5
37 Đặng Tuấn  9/1 4.75 5.75 8 29
38 Nguyễn Phương Vy  9/1 8 7.25 8.75 39.25
39 Nguyễn Tường Vy  9/1 7 8.25 8.75 39.25
40 Phạm Quốc An  9/2 4.75 6.25 8 30
41 Tống Khánh Thiện An  9/2 5.5 8 7.75 34.75
42 Kiều Vũ Hoàng Anh  9/2 6.5 8.75 8 38.5
43 Nguyễn Thế Anh  9/2 5 8.5 7.5 34.5
44 Trần Thị Kim Anh  9/2 7 5.5 4.5 29.5
45 Phạm Bá Gia Bảo  9/2 6.5 7 8.75 35.75
46 Võ Trung Bắc  9/2 6.5 8.5 9 39
47 Hứa Ngọc Minh Châu  9/2 5.5 5.5 7 29
48 Đồng Đại Đức  9/2 7.5 7.75 9.5 40
49 Trần Thiện Hảo  9/2 8 7.5 6.75 37.75
50 Nguyễn Thị Thu Hằng  9/2 8.25 8 7 39.5
51 Trần Thiị Thanh Huệ  9/2 8.25 8.75 6.5 40.5
52 Đỗ Vũ Duy Huyền  9/2 7.75 6.75 4.25 33.25
53 Nguyễn Ngọc Huyền  9/2 7 4.5 3.5 26.5
54 Lê Thị Trà My  9/2 8.25 7.25 7.25 38.25
55 Trần Thanh Nhàn  9/2 6 4.5 7.25 28.25
56 Nguyễn Bảo Nhi  9/2 8.5 8.75 9 43.5
57 Nguyễn Thị Tuyết Nhung  9/2 6.75 6.25 7.5 33.5
58 Bùi Thị Quỳnh Như  9/2 6.5 6 4.25 29.25
59 Lê Thị Quỳnh Như  9/2 8.5 9 9 44
60 Phạm Thị Quỳnh Như  9/2 7.25 8.25 7.5 38.5
61 Phạm Thị Ngọc Phú  9/2 5.5 6.25 5.25 28.75
62 Hồ Thanh Phương  9/2 4.5 6.5 7.25 29.25
63 Nguyễn Ngọc Phượng  9/2 7.75 8 7.5 39
64 Hoàng Thị Soi  9/2 9.5 7 7.25 40.25
65 Mai Nguyễn Thanh Thanh  9/2 8 7.5 9.5 40.5
66 Lê Hồng Thành  9/2 6.25 7.5 8.5 36
67 Nguyễn Quang Thành  9/2 6.75 8 5 34.5
68 Hoàng Thị Minh Thư  9/2 7.25 6 5.25 31.75
69 Lê Nguyễn Anh Thư  9/2 8 7.25 8 38.5
70 Nguyễn Thanh Tiến  9/2 6.25 8.5 7.25 36.75
71 Đỗ Thanh Trang  9/2 8.5 7.5 9.75 41.75
72 Nguyễn Hoàng Kiều Trang  9/2 7.25 4.25 6.25 29.25
73 Nguyễn Thị Viết Trinh  9/2 7.25 8.5 6.25 37.75
74 Lê Đặng Thanh Tuấn  9/2 5.75 8.75 8.25 37.25
75 Nguyễn Thanh Tuyền  9/2 7.5 8.25 5.5 37
76 Vũ Thanh Lang Vi  9/2 6.75 7.5 6.25 34.75
77 Phạm Thị Thu Xuân  9/2 7.75 8.5 6.5 39
78 Vũ Lê Hồng Anh  9/3 7.25 5 2 26.5
79 Đinh Thị Cẩm Chân  9/3 8.5 5.5 3.75 31.75
80 Trần Thị Cẩm Giang  9/3 7 5.5 4.75 29.75
81 Đặng Thị Bích Hà  9/3 6.75 5.5 8 32.5
82 Dương Thị Thúy Hằng  9/3 8.5 7.75 7.5 40
83 Phan Thị Thanh Hậu  9/3 4.75 5.25 2.5 22.5
84 Phan Thị Mỹ Huyền  9/3 6.75 6 5.75 31.25
85 Võ Trương Minh Hùng  9/3 7.25 3.75 4.75 26.75
86 Nguyễn Thị Mỹ Linh  9/3 6.75 3.25 8 28
87 Tạ Nguyễn Nhật Long  9/3 7.5 7.25 5 34.5
88 Lê Thanh Xuân Mai  9/3 5.75 4 5 24.5
89 Nguyễn Thanh Bình Mai  9/3 5.75 4.25 4.25 24.25
90 Nguyễn Kiều My  9/3 6 4.75 5 26.5
91 Nguyễn Đặng Hoài Nam  9/3 7.75 4.25 5 29
92 Nguyễn Thị Tuyết Nghi  9/3 7.25 4.25 5 28
93 Trương Công Nghĩa  9/3 6.25 8.5 8.25 37.75
94 Nguyễn Thị Hồng Nhung  9/3 8 8.25 7 39.5
95 Lê Thị Hồng Như  9/3 6.5 8.75 8 38.5
96 Nguyễn Lê Vĩnh Phát  9/3 7 6.75 4.25 31.75
97 Nguyễn Thị Bích Phượng  9/3 7.25 8.25 6 37
98 Nguyễn Lê Bảo Quân  9/3 6.25 5.25 5.5 28.5
99 Mai Diễm Quỳnh  9/3 9.5 7.5 8.75 42.75
100 Phạm Công Quý  9/3 5.5 4.25 3.25 22.75
101 Ngô Thị Thanh Tâm  9/3 5.25 4.5 5 24.5
102 Nguyễn Văn Tây  9/3 4 5.25 7 25.5
103 Nguyễn Huy Thắng  9/3 4.25 5.25 3.75 22.75
104 Võ Thị Anh Thư  9/3 7 7.5 7.25 36.25
105 Đỗ Thị Thùy Trang  9/3 6.25 5.5 3 26.5
106 Đỗ Hoàng Trung  9/3 5.5 3 2.75 19.75
107 Nguyễn Thành Trung  9/3 5.75 8.5 7.5 36
108 Trần Anh Tuấn  9/3 5.5 7.75 7 33.5
109 Nguyễn Quốc Tướng  9/3 6 8 2.75 30.75
110 Trần Thị Phương Uyên  9/3 6.75 8.5 8.25 38.75
111 Võ Hồng Vy  9/3 5.25 4.75 4.75 24.75
112 Lê Thị Trúc Phương  9/3 7.25 6.75 4.5 32.5
113 Nguyễn Thị Minh Anh  9/4 6.75 7.75 6.5 35.5
114 Phạm Vân Anh  9/4 6.75 4.25 4.5 26.5
115 Trần Thị Hồng Cẩm  9/4 6.75 5.25 4.75 28.75
116 Trần Đức  9/4 5.25 4.25 4.25 23.25
117 Nguyễn Phương Nhật Hạ  9/4 7 6.5 5 32
118 Lê Thị Thảo Hiền  9/4 7.25 4.5 4 27.5
119 Ngô Thị Ngọc Hiền  9/4 6 8 7.25 35.25
120 Lê Anh Khoa  9/4 6.5 4.75 3.5 26
121 Ngôthị Mỹ Linh  9/4 7 8.25 5.5 36
122 Nguyễn Thị Mến  9/4 6.25 6.5 8.25 33.75
123 Lê Nguyễn Kiều Mi  9/4 6.75 4.75 6.5 29.5
124 Đoàn Văn Minh  9/4 4.5 5.75 3.5 24
125 Đặng Thị Kim Ngân  9/4 6.75 5.75 4.75 29.75
126 Mai Duy Nghĩa  9/4 5.75 4.75 6.5 27.5
127 Đoàn Thị Hồng Ngọc  9/4 7 7.75 7.25 36.75
128 Lưu Nguyễn Quỳnh Ngọc  9/4 5.75 4.25 5.5 25.5
129 Nguyễn Thị Minh Ngọc  9/4 6.75 9 8.25 39.75
130 Nguyễn Văn Ngọc  9/4 5.25 7.25 3.75 28.75
131 Lê Thị Nguyên  9/4 8 5 3.75 29.75
132 Đào Võ Quỳnh Như  9/4 6.5 6.75 7.25 33.75
133 Nguyễn Quỳnh Như  9/4 6 5.5 2.5 25.5
134 Huỳnh Lê Hữu Phước  9/4 7.5 5.75 8.25 34.75
135 Bùi Thị Lê Quỳnh  9/4 7.5 6.75 6.5 35
136 Nguyễn Thanh Tâm  9/4 2 5.75 2.5 18
137 Nguyễn Ngọc Minh Thanh  9/4 8.5 8.25 9 42.5
138 Nguyễn Phương Thành  9/4 5.25 4.75 4 24
139 Đào Thi Thanh Thảo  9/4 7.25 7 6.75 35.25
140 Lê Thị Thu Thảo  9/4 6.25 6.75 6.25 32.25
141 Nguyễn Phương Thảo  9/4 6 7.5 7.75 34.75
142 Lê Giang Khánh Toàn  9/4 6 9 7 37
143 Nguyễn Thị Huyền Trang  9/4 6.25 8 7.25 35.75
144 Trần Minh Trang  9/4 5.75 6.75 6.5 31.5
145 Đinh Ngọc Phương Trâm  9/4 8 7.75 8 39.5
146 Nguyễn Minh Triều  9/4 5.75 5.5 5.25 27.75
147 Lê Pham Nhật Tú  9/4 4.75 8 4 29.5
148 Trương Phan Cẩm Tú  9/4 4.5 6 7.25 28.25
149 Vũ Thị Tường Vi  9/4 5.5 6.25 7 30.5
150 Cao Thúy Vy  9/4 3.75 3 5.5 19
151 Võ Khánh Vy  9/4 6.75 4 2 23.5
152 Trương Tạ Quốc Trung  9/4 6.75 8 6.25 35.75
153 Trịnh Bình An  9/5 7.5 7.5 9.5 39.5
154 Đặng Quốc Bảo Anh  9/5 8 9 9.25 43.25
155 Nguyễn Minh Anh  9/5 8.75 8.75 9.5 44.5
156 Ngô Thị Thanh Bình  9/5 9.25 8 8.75 43.25
157 Võ Phan Như Bình  9/5 8.75 7.25 8.75 40.75
158 Phạm Nguyễn Vương Chinh  9/5 6.25 8.75 6.75 36.75
159 Trần Thị Mỹ Dung  9/5 8.75 8.75 9 44
160 Trương Nguyễn Phương Dung  9/5 8.25 8 8.5 41
161 Trương Đình Đăng  9/5 6.25 9.25 8.5 39.5
162 Trần Đình Đức  9/5 8.5 8.5 8.5 42.5
163 Đoàn Nguyễn Quỳnh Giao  9/5 8.25 7.25 5.75 36.75
164 Khúc Mai Ngọc Hải  9/5 7.25 8.75 7.75 39.75
165 Nguyễn Hữu Hải  9/5 8 9.25 9.25 43.75
166 Võ Thị Thu Hiếu  9/5 7.5 7.5 8.75 38.75
167 Phạm Quốc Hòa  9/5 8.5 8.5 8 42
168 Nguyễn Phi Gia Huy  9/5 7 8 9.5 39.5
169 Nguyễn Song Huy  9/5 7 8.5 6.75 37.75
170 Nguyễn Thanh Hương  9/5 9.25 9 9.75 46.25
171 Lê Hiền Kha  9/5 7.75 8.75 6.25 39.25
172 Phan Văn Tuấn Khang  9/5 8 9 8 42
173 Trần Vạn Dĩnh Khang  9/5 8.5 9 8.75 43.75
174 Phạm Thị Thuỳ Linh  9/5 8 8.25 6 38.5
175 Lê Duy Lộc  9/5 8 8.25 6 38.5
176 Bùi Hữu Nghĩa  9/5 7.75 9.25 9.75 43.75
177 Nguyễn Thị Bích Ngọc  9/5 8.75 9.5 9.75 46.25
178 Nguyễn Mai Nguyên  9/5 8.25 8.5 9.75 43.25
179 Phan Thị Anh Nguyên  9/5 8.25 8.5 9.5 43
180 Nguyễn Thanh Nhã  9/5 6.75 9.25 8.5 40.5
181 Nguyễn Đức Phong  9/5 7 9.25 9 41.5
182 Bùi Quang Phú  9/5 8.5 9.25 7.75 43.25
183 Hồ Hữu Phúc  9/5 9 9.25 9.5 46
184 Nguyễn Hồng Quân  9/5 8.25 8.75 8 42
185 Cao Vũ Quang Sang  9/5 7.5 8.5 8.25 40.25
186 Bùi Ngọc Xuân Thanh  9/5 6.5 8.75 9.5 40
187 Trần Chí Thanh  9/5 8.75 8.75 9.5 44.5
188 Bùi Thị Thu Thảo  9/5 8.5 8.5 9 43
189 Nguyễn Anh Thư  9/5 8 6.5 7.25 36.25
190 Phạm Thị Minh Thư  9/5 9 8.25 8.25 42.75
191 Nguyễn Xuân Trung  9/5 7.5 10 8.5 43.5
192 Đặng Minh Tuấn  9/5 8.5 8.25 9 42.5
193 Nguyễn Anh Tú  9/5 7.5 8.5 8.75 40.75
194 Trần Minh Tú  9/5 8.5 10 9.75 46.75
195 Đỗ Xuân Vinh  9/5 8.5 10 9.75 46.75
196 Phan Hiển Vinh  9/5 7.25 7 3.25 31.75
197 Nguyễn Hoàng Lâm Vũ  9/5 8 8.75 8.25 41.75
198 Ngô Hải Bình  9/6 7 4.25 3 25.5
199 Phan Y Bình  9/6 7 6.25 5.75 32.25
200 Nguyễn Minh Châu  9/6 5.25 4.5 2.75 22.25
201 Nguyễn Đức Cường  9/6 5.5 6.25 7 30.5
202 Phạm Thị Ngọc Diễm  9/6 4.75 6.25 3.5 25.5
203 Vương Tiến Dũng  9/6 4.5 6.25 3.5 25
204 Nguyễn Thị Thu Hạnh  9/6 8 6.5 7.25 36.25
205 Đỗ Trường Huy  9/6 5.75 8.25 5.5 33.5
206 Võ Quốc Hưng  9/6 3.75 5 3 20.5
207 Thạch Thị Trúc Linh  9/6 5.75 4 4.25 23.75
208 Dương Đình Huy Long  9/6 5.5 6.25 4.25 27.75
209 Nguyễn Anh Mạnh  9/6 5.5 4.75 2.5 23
210 Lê Thị Hồng Nga  9/6 4.75 6.5 3 25.5
211 Văn Lê Yến Ny  9/6 4.75 4.75 4.5 23.5
212 Nguyễn Thị Phúc  9/6 5.25 6.25 3.25 26.25
213 Từ Thị Trúc Phương  9/6 5.5 5.25 2.5 24
214 Phạm Thành Phước  9/6 5.75 7.25 4 30
215 Phan Nhi Quân  9/6 4.75 6 4.75 26.25
216 Đỗ Thị Phương Thi  9/6 5.5 5.75 4.25 26.75
217 Phan Minh Thiện  9/6 6 5.5 6.5 29.5
218 Hoàng Tiến Thịnh  9/6 2 4.25 4.5 17
219 Trần Lê Minh Thư  9/6 5.75 7.75 7.25 34.25
220 Đoàn Thị Ngọc Tiên  9/6 5 6.5 4.25 27.25
221 Lê Bá Ngọc Tiền  9/6 5.75 5.75 6.25 29.25
222 Nguyễn Thị Thanh Trà  9/6 3.5 4.25 3 18.5
223 Nguyễn Chu Trinh  9/6 6 6.25 5.25 29.75
224 Lê Văn Tuấn  9/6 4.75 4.5 3 21.5
225 Nguyễn Minh Tuấn  9/6 3 5 2.5 18.5
226 Phan Anh Vương  9/6 4.5 4 3.25 20.25
227 Lê Minh Quốc Bảo  9/7 7.25 5.25 4 29
228 Đỗ Như Ngọc  9/7 7.25 8.25 3.75 34.75
229 Trần Vương Đình Anh  9/7 3.5 5.25 4 21.5
230 Hà Văn Ân  9/7 4.5 6.25 5.5 27
231 Phan Thị Mỹ Châu  9/7 6.5 5.75 5.5 30
232 Huỳnh Thị Kim Chi  9/7 4.5 4.25 3.5 21
233 Nguyễn Thị Thu Chung  9/7 6 5.25 4.25 26.75
234 Lâm Thị Bình Dân  9/7 4.75 4.75 2.5 21.5
235 Phan Đình Duy  9/7 5.5 7.25 1.75 27.25
236 Lê Cường Dũng  9/7 3.5 4.25 3.5 19
237 Nguyễn Thị Thuỳ Dương  9/7 5.25 3.75 4 22
238 Trần Phan Hải Dương  9/7 5 6.75 4 27.5
239 Nguyễn Tuấn Đạt  9/7 6 7.5 6.5 33.5
240 Phạm Minh Hậu  9/7 6.5 6.75 4.75 31.25
241 Thân Trọng Hiếu  9/7 4.5 6.25 6.75 28.25
242 Phan Thị Hoài  9/7 7.25 6 4 30.5
243 Trần Huy  9/7 5.5 5.75 3 25.5
244 Châu Thành Nhân  9/7 3 6 5 23
245 Lê Thị Diệu Quyên  9/7 6.25 7 5.75 32.25
246 Võ Hùng Sang  9/7 5.25 6.25 5.25 28.25
247 Lê Phúc Trường Sinh  9/7 4 4.75 3.25 20.75
248 Trần Chí Thanh  9/7 4.25 6.25 5.5 26.5
249 Lê Thị Mộng Thi  9/7 3.75 3.5 1.5 16
250 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  9/7 5 4.75 3 22.5
251 Hà Thị Thu Trang  9/7 6.5 5.25 4.25 27.75
252 Đỗ Thị Thu Trinh  9/7 5.5 4.75 4.25 24.75
253 Nguyễn Thị Cẩm Trúc  9/7 4.25 5 5.25 23.75
254 Tô Quang Vy  9/7 2.75 1 3.5 11
255 Trần Võ Minh Thư  9/7 4.5 4.75 1.75 20.25
256 Đoàn Việt Cường  9/8 6.5 4.25 6.5 28
257 Lê Quý Duy  9/8 2.5 5 4.5 19.5
258 Hồ Hoàng Hải Đạt  9/8 5.25 4 3 21.5
259 Nguyễn Nhật Đơn  9/8 6.75 4.5 5.5 28
260 Lê Thị Gấm  9/8 4.75 4.75 5.75 24.75
261 Trương Thị Mỹ Hiền  9/8 7 6 5.25 31.25
262 Nguyễn Tuấn Kha  9/8 5.25 4.25 2 21
263 Ngô Trường Khả  9/8 6.25 5.25 6.5 29.5
264 Đoàn Thị Mỹ Linh  9/8 6 5.75 3.5 27
265 Hồ Thị Lộc  9/8 3.5 3.5 2.25 16.25
266 Nguyễn Thị Mai  9/8 5 5 5.5 25.5
267 Trương Thành Mạnh  9/8 6.5 6.5 4.75 30.75
268 Đỗ Quang Minh  9/8 5.5 5 3.5 24.5
269 Huỳnh Công Minh  9/8 6.75 4 4.25 25.75
270 Tôn Nữ Trà My  9/8 5.5 3.5 3.25 21.25
271 Lê Văn Nam  9/8 4.25 7.25 3.75 26.75
272 Nguyễn Dương Linh Nghi  9/8 4.25 3.5 3.25 18.75
273 Phạm Mỹ Ngọc  9/8 7 6.25 5 31.5
274 Huỳnh Tấn Phát  9/8 6.75 6.5 5 31.5
275 Trần Thái Vinh Quang  9/8 4 3.25 2 16.5
276 Nguyễn Thị Như Quỳnh  9/8 6 4.5 4 25
277 Nguyễn Thành Quý  9/8 4.25 5.25 5 24
278 Nguyễn Hoàng Tân  9/8 6 3.75 3.75 23.25
279 Phạm Thị Thu Thảo  9/8 5.5 5 3.75 24.75
280 Trần Minh Thảo  9/8 6 4.75 2.25 23.75
281 Lê Thị Huyền Trang  9/8 5.25 4 4 22.5
282 Phạm Minh Tuấn  9/8 4 4.25 3.25 19.75
283 Nguyễn Thị Ngọc Vy  9/8 6.75 6.75 5 32
284 Nguyễn Thị Thúy Vy  9/8 4 4.25 2.25 18.75