Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 59
  • Trong tuần: 432
  • Tất cả: 27669
Đăng nhập

ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 - NĂM HỌC 2015-2016
df vc cv                           ffffffffffffffffffffffffffff df vc cv                           ffffffffffffffffffffffffffffdf vc cv                           ffffffffffffffffffffffffffff
df vc cv                           ffffffffffffffffffffffffffff
df vc cv                           ffffffffffffffffffffffffffff
df vc cv                           ffffffffffffffffffffffffffff
df vc cv                           ffffffffffffffffffffffffffff
df vc cv                           ffffffffffffffffffffffffffff
df vc cv                           ffffffffffffffffffffffffffff

ĐIỂM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2015-2016
STT HỌ VÀ TÊN LỚP TOÁN VĂN ANH TỎNG
1 Bùi Thị Phương Anh  9/1 8 7.25 8.25 38.75
2 Lâm Thị Tuyết Anh  9/1 6.75 6.25 7.5 33.5
3 Ngô Thụy Hồng Anh  9/1 7 8.5 8.5 39.5
4 Nguyễn Lê Vân Anh  9/1 8.25 8 7.75 40.25
5 Trần Gia Bảo  9/1 6.25 8.25 7 36
6 Đặng Duy Bằng  9/1 7.25 8.25 8.25 39.25
7 Trần Ngọc Châu  9/1 6.25 4.25 4.75 25.75
8 Nguyễn Thị Kim Cúc  9/1 7.5 7.75 8.5 39
9 Nguyễn Thị Thanh Diệu  9/1 7.75 8.75 9 42
10 Nguyễn Thuỳ Dung  9/1 8.75 8.5 8.75 43.25
11 Tạ Cao Hạnh Dung  9/1 7.75 8.25 6.75 38.75
12 Phan Nguyễn Kỳ Duyên  9/1 8 6.75 7.5 37
13 Phạm Công Dương  9/1 7.25 7.5 7.25 36.75
14 Phạm Thị Thùy Giang  9/1 8.25 7.5 8.25 39.75
15 Lưu Thị Ngọc Hà  9/1 8 8.5 7 40
16 Ngô Thảo Hiền  9/1 7 7 7.5 35.5
17 Nguyễn Thị Hồng Hoa  9/1 7.5 5.5 6 32
18 Nguyễn Đình Hưng  9/1 6.25 7.5 8.5 36
19 Võ Đăng Khang  9/1 7.75 9.25 8.25 42.25
20 Lê Nguyễn Hoàng Lâm  9/1 6.5 8.5 8.75 38.75
21 Nguyễn Ngọc Khánh Linh  9/1 7.5 8.25 8.5 40
22 Nguyễn Thị Diệu Ly  9/1 8.75 8.25 8.25 42.25
23 Nguyễn Đức Mạnh  9/1 7.75 8 8.25 39.75
24 Trịnh Đăng Mười  9/1 7 8 6.75 36.75
25 Nguyễn Hoàng Hà Ngân  9/1 8.25 6.5 9 38.5
26 Phạm Kim Ngọc  9/1 8.25 9 8.75 43.25
27 Nguyễn Thị Thùy Nhi  9/1 8.25 8.75 7.75 41.75
28 Bùi Thị Bích Phượng  9/1 8 7.5 7.25 38.25
29 Hoàng Lê Tú Quỳnh  9/1 7.75 8.5 9.25 41.75
30 Vũ Ngô Phương Thảo  9/1 7.5 8 7.25 38.25
31 Lê Ngọc Thạch  9/1 8.75 8.5 8.25 42.75
32 Nguyễn Anh Thắng  9/1 7 8 4.25 34.25
33 Nguyễn Thanh Thịnh  9/1 8 7.75 8 39.5
34 Nguyễn Anh Thư  9/1 8 7.25 5.5 36
35 Nguyễn Thị Kim Thư  9/1 7.5 7.75 8.75 39.25
36 Trương Ngọc Quỳnh Trâm  9/1 6.75 7 8 35.5
37 Đặng Tuấn  9/1 4.75 5.75 8 29
38 Nguyễn Phương Vy  9/1 8 7.25 8.75 39.25
39 Nguyễn Tường Vy  9/1 7 8.25 8.75 39.25
40 Phạm Quốc An  9/2 4.75 6.25 8 30
41 Tống Khánh Thiện An  9/2 5.5 8 7.75 34.75
42 Kiều Vũ Hoàng Anh  9/2 6.5 8.75 8 38.5
43 Nguyễn Thế Anh  9/2 5 8.5 7.5 34.5
44 Trần Thị Kim Anh  9/2 7 5.5 4.5 29.5
45 Phạm Bá Gia Bảo  9/2 6.5 7 8.75 35.75
46 Võ Trung Bắc  9/2 6.5 8.5 9 39
47 Hứa Ngọc Minh Châu  9/2 5.5 5.5 7 29
48 Đồng Đại Đức  9/2 7.5 7.75 9.5 40
49 Trần Thiện Hảo  9/2 8 7.5 6.75 37.75
50 Nguyễn Thị Thu Hằng  9/2 8.25 8 7 39.5
51 Trần Thiị Thanh Huệ  9/2 8.25 8.75 6.5 40.5
52 Đỗ Vũ Duy Huyền  9/2 7.75 6.75 4.25 33.25
53 Nguyễn Ngọc Huyền  9/2 7 4.5 3.5 26.5
54 Lê Thị Trà My  9/2 8.25 7.25 7.25 38.25
55 Trần Thanh Nhàn  9/2 6 4.5 7.25 28.25
56 Nguyễn Bảo Nhi  9/2 8.5 8.75 9 43.5
57 Nguyễn Thị Tuyết Nhung  9/2 6.75 6.25 7.5 33.5
58 Bùi Thị Quỳnh Như  9/2 6.5 6 4.25 29.25
59 Lê Thị Quỳnh Như  9/2 8.5 9 9 44
60 Phạm Thị Quỳnh Như  9/2 7.25 8.25 7.5 38.5
61 Phạm Thị Ngọc Phú  9/2 5.5 6.25 5.25 28.75
62 Hồ Thanh Phương  9/2 4.5 6.5 7.25 29.25
63 Nguyễn Ngọc Phượng  9/2 7.75 8 7.5 39
64 Hoàng Thị Soi  9/2 9.5 7 7.25 40.25
65 Mai Nguyễn Thanh Thanh  9/2 8 7.5 9.5 40.5
66 Lê Hồng Thành  9/2 6.25 7.5 8.5 36
67 Nguyễn Quang Thành  9/2 6.75 8 5 34.5
68 Hoàng Thị Minh Thư  9/2 7.25 6 5.25 31.75
69 Lê Nguyễn Anh Thư  9/2 8 7.25 8 38.5
70 Nguyễn Thanh Tiến  9/2 6.25 8.5 7.25 36.75
71 Đỗ Thanh Trang  9/2 8.5 7.5 9.75 41.75
72 Nguyễn Hoàng Kiều Trang  9/2 7.25 4.25 6.25 29.25
73 Nguyễn Thị Viết Trinh  9/2 7.25 8.5 6.25 37.75
74 Lê Đặng Thanh Tuấn  9/2 5.75 8.75 8.25 37.25
75 Nguyễn Thanh Tuyền  9/2 7.5 8.25 5.5 37
76 Vũ Thanh Lang Vi  9/2 6.75 7.5 6.25 34.75
77 Phạm Thị Thu Xuân  9/2 7.75 8.5 6.5 39
78 Vũ Lê Hồng Anh  9/3 7.25 5 2 26.5
79 Đinh Thị Cẩm Chân  9/3 8.5 5.5 3.75 31.75
80 Trần Thị Cẩm Giang  9/3 7 5.5 4.75 29.75
81 Đặng Thị Bích Hà  9/3 6.75 5.5 8 32.5
82 Dương Thị Thúy Hằng  9/3 8.5 7.75 7.5 40
83 Phan Thị Thanh Hậu  9/3 4.75 5.25 2.5 22.5
84 Phan Thị Mỹ Huyền  9/3 6.75 6 5.75 31.25
85 Võ Trương Minh Hùng  9/3 7.25 3.75 4.75 26.75
86 Nguyễn Thị Mỹ Linh  9/3 6.75 3.25 8 28
87 Tạ Nguyễn Nhật Long  9/3 7.5 7.25 5 34.5
88 Lê Thanh Xuân Mai  9/3 5.75 4 5 24.5
89 Nguyễn Thanh Bình Mai  9/3 5.75 4.25 4.25 24.25
90 Nguyễn Kiều My  9/3 6 4.75 5 26.5
91 Nguyễn Đặng Hoài Nam  9/3 7.75 4.25 5 29
92 Nguyễn Thị Tuyết Nghi  9/3 7.25 4.25 5 28
93 Trương Công Nghĩa  9/3 6.25 8.5 8.25 37.75
94 Nguyễn Thị Hồng Nhung  9/3 8 8.25 7 39.5
95 Lê Thị Hồng Như  9/3 6.5 8.75 8 38.5
96 Nguyễn Lê Vĩnh Phát  9/3 7 6.75 4.25 31.75
97 Nguyễn Thị Bích Phượng  9/3 7.25 8.25 6 37
98 Nguyễn Lê Bảo Quân  9/3 6.25 5.25 5.5 28.5
99 Mai Diễm Quỳnh  9/3 9.5 7.5 8.75 42.75
100 Phạm Công Quý  9/3 5.5 4.25 3.25 22.75
101 Ngô Thị Thanh Tâm  9/3 5.25 4.5 5 24.5
102 Nguyễn Văn Tây  9/3 4 5.25 7 25.5
103 Nguyễn Huy Thắng  9/3 4.25 5.25 3.75 22.75
104 Võ Thị Anh Thư  9/3 7 7.5 7.25 36.25
105 Đỗ Thị Thùy Trang  9/3 6.25 5.5 3 26.5
106 Đỗ Hoàng Trung  9/3 5.5 3 2.75 19.75
107 Nguyễn Thành Trung  9/3 5.75 8.5 7.5 36
108 Trần Anh Tuấn  9/3 5.5 7.75 7 33.5
109 Nguyễn Quốc Tướng  9/3 6 8 2.75 30.75
110 Trần Thị Phương Uyên  9/3 6.75 8.5 8.25 38.75
111 Võ Hồng Vy  9/3 5.25 4.75 4.75 24.75
112 Lê Thị Trúc Phương  9/3 7.25 6.75 4.5 32.5
113 Nguyễn Thị Minh Anh  9/4 6.75 7.75 6.5 35.5
114 Phạm Vân Anh  9/4 6.75 4.25 4.5 26.5
115 Trần Thị Hồng Cẩm  9/4 6.75 5.25 4.75 28.75
116 Trần Đức  9/4 5.25 4.25 4.25 23.25
117 Nguyễn Phương Nhật Hạ  9/4 7 6.5 5 32
118 Lê Thị Thảo Hiền  9/4 7.25 4.5 4 27.5
119 Ngô Thị Ngọc Hiền  9/4 6 8 7.25 35.25
120 Lê Anh Khoa  9/4 6.5 4.75 3.5 26
121 Ngôthị Mỹ Linh  9/4 7 8.25 5.5 36
122 Nguyễn Thị Mến  9/4 6.25 6.5 8.25 33.75
123 Lê Nguyễn Kiều Mi  9/4 6.75 4.75 6.5 29.5
124 Đoàn Văn Minh  9/4 4.5 5.75 3.5 24
125 Đặng Thị Kim Ngân  9/4 6.75 5.75 4.75 29.75
126 Mai Duy Nghĩa  9/4 5.75 4.75 6.5 27.5
127 Đoàn Thị Hồng Ngọc  9/4 7 7.75 7.25 36.75
128 Lưu Nguyễn Quỳnh Ngọc  9/4 5.75 4.25 5.5 25.5
129 Nguyễn Thị Minh Ngọc  9/4 6.75 9 8.25 39.75
130 Nguyễn Văn Ngọc  9/4 5.25 7.25 3.75 28.75
131 Lê Thị Nguyên  9/4 8 5 3.75 29.75
132 Đào Võ Quỳnh Như  9/4 6.5 6.75 7.25 33.75
133 Nguyễn Quỳnh Như  9/4 6 5.5 2.5 25.5
134 Huỳnh Lê Hữu Phước  9/4 7.5 5.75 8.25 34.75
135 Bùi Thị Lê Quỳnh  9/4 7.5 6.75 6.5 35
136 Nguyễn Thanh Tâm  9/4 2 5.75 2.5 18
137 Nguyễn Ngọc Minh Thanh  9/4 8.5 8.25 9 42.5
138 Nguyễn Phương Thành  9/4 5.25 4.75 4 24
139 Đào Thi Thanh Thảo  9/4 7.25 7 6.75 35.25
140 Lê Thị Thu Thảo  9/4 6.25 6.75 6.25 32.25
141 Nguyễn Phương Thảo  9/4 6 7.5 7.75 34.75
142 Lê Giang Khánh Toàn  9/4 6 9 7 37
143 Nguyễn Thị Huyền Trang  9/4 6.25 8 7.25 35.75
144 Trần Minh Trang  9/4 5.75 6.75 6.5 31.5
145 Đinh Ngọc Phương Trâm  9/4 8 7.75 8 39.5
146 Nguyễn Minh Triều  9/4 5.75 5.5 5.25 27.75
147 Lê Pham Nhật Tú  9/4 4.75 8 4 29.5
148 Trương Phan Cẩm Tú  9/4 4.5 6 7.25 28.25
149 Vũ Thị Tường Vi  9/4 5.5 6.25 7 30.5
150 Cao Thúy Vy  9/4 3.75 3 5.5 19
151 Võ Khánh Vy  9/4 6.75 4 2 23.5
152 Trương Tạ Quốc Trung  9/4 6.75 8 6.25 35.75
153 Trịnh Bình An  9/5 7.5 7.5 9.5 39.5
154 Đặng Quốc Bảo Anh  9/5 8 9 9.25 43.25
155 Nguyễn Minh Anh  9/5 8.75 8.75 9.5 44.5
156 Ngô Thị Thanh Bình  9/5 9.25 8 8.75 43.25
157 Võ Phan Như Bình  9/5 8.75 7.25 8.75 40.75
158 Phạm Nguyễn Vương Chinh  9/5 6.25 8.75 6.75 36.75
159 Trần Thị Mỹ Dung  9/5 8.75 8.75 9 44
160 Trương Nguyễn Phương Dung  9/5 8.25 8 8.5 41
161 Trương Đình Đăng  9/5 6.25 9.25 8.5 39.5
162 Trần Đình Đức  9/5 8.5 8.5 8.5 42.5
163 Đoàn Nguyễn Quỳnh Giao  9/5 8.25 7.25 5.75 36.75
164 Khúc Mai Ngọc Hải  9/5 7.25 8.75 7.75 39.75
165 Nguyễn Hữu Hải  9/5 8 9.25 9.25 43.75
166 Võ Thị Thu Hiếu  9/5 7.5 7.5 8.75 38.75
167 Phạm Quốc Hòa  9/5 8.5 8.5 8 42
168 Nguyễn Phi Gia Huy  9/5 7 8 9.5 39.5
169 Nguyễn Song Huy  9/5 7 8.5 6.75 37.75
170 Nguyễn Thanh Hương  9/5 9.25 9 9.75 46.25
171 Lê Hiền Kha  9/5 7.75 8.75 6.25 39.25
172 Phan Văn Tuấn Khang  9/5 8 9 8 42
173 Trần Vạn Dĩnh Khang  9/5 8.5 9 8.75 43.75
174 Phạm Thị Thuỳ Linh  9/5 8 8.25 6 38.5
175 Lê Duy Lộc  9/5 8 8.25 6 38.5
176 Bùi Hữu Nghĩa  9/5 7.75 9.25 9.75 43.75
177 Nguyễn Thị Bích Ngọc  9/5 8.75 9.5 9.75 46.25
178 Nguyễn Mai Nguyên  9/5 8.25 8.5 9.75 43.25
179 Phan Thị Anh Nguyên  9/5 8.25 8.5 9.5 43
180 Nguyễn Thanh Nhã  9/5 6.75 9.25 8.5 40.5
181 Nguyễn Đức Phong  9/5 7 9.25 9 41.5
182 Bùi Quang Phú  9/5 8.5 9.25 7.75 43.25
183 Hồ Hữu Phúc  9/5 9 9.25 9.5 46
184 Nguyễn Hồng Quân  9/5 8.25 8.75 8 42
185 Cao Vũ Quang Sang  9/5 7.5 8.5 8.25 40.25
186 Bùi Ngọc Xuân Thanh  9/5 6.5 8.75 9.5 40
187 Trần Chí Thanh  9/5 8.75 8.75 9.5 44.5
188 Bùi Thị Thu Thảo  9/5 8.5 8.5 9 43
189 Nguyễn Anh Thư  9/5 8 6.5 7.25 36.25
190 Phạm Thị Minh Thư  9/5 9 8.25 8.25 42.75
191 Nguyễn Xuân Trung  9/5 7.5 10 8.5 43.5
192 Đặng Minh Tuấn  9/5 8.5 8.25 9 42.5
193 Nguyễn Anh Tú  9/5 7.5 8.5 8.75 40.75
194 Trần Minh Tú  9/5 8.5 10 9.75 46.75
195 Đỗ Xuân Vinh  9/5 8.5 10 9.75 46.75
196 Phan Hiển Vinh  9/5 7.25 7 3.25 31.75
197 Nguyễn Hoàng Lâm Vũ  9/5 8 8.75 8.25 41.75
198 Ngô Hải Bình  9/6 7 4.25 3 25.5
199 Phan Y Bình  9/6 7 6.25 5.75 32.25
200 Nguyễn Minh Châu  9/6 5.25 4.5 2.75 22.25
201 Nguyễn Đức Cường  9/6 5.5 6.25 7 30.5
202 Phạm Thị Ngọc Diễm  9/6 4.75 6.25 3.5 25.5
203 Vương Tiến Dũng  9/6 4.5 6.25 3.5 25
204 Nguyễn Thị Thu Hạnh  9/6 8 6.5 7.25 36.25
205 Đỗ Trường Huy  9/6 5.75 8.25 5.5 33.5
206 Võ Quốc Hưng  9/6 3.75 5 3 20.5
207 Thạch Thị Trúc Linh  9/6 5.75 4 4.25 23.75
208 Dương Đình Huy Long  9/6 5.5 6.25 4.25 27.75
209 Nguyễn Anh Mạnh  9/6 5.5 4.75 2.5 23
210 Lê Thị Hồng Nga  9/6 4.75 6.5 3 25.5
211 Văn Lê Yến Ny  9/6 4.75 4.75 4.5 23.5
212 Nguyễn Thị Phúc  9/6 5.25 6.25 3.25 26.25
213 Từ Thị Trúc Phương  9/6 5.5 5.25 2.5 24
214 Phạm Thành Phước  9/6 5.75 7.25 4 30
215 Phan Nhi Quân  9/6 4.75 6 4.75 26.25
216 Đỗ Thị Phương Thi  9/6 5.5 5.75 4.25 26.75
217 Phan Minh Thiện  9/6 6 5.5 6.5 29.5
218 Hoàng Tiến Thịnh  9/6 2 4.25 4.5 17
219 Trần Lê Minh Thư  9/6 5.75 7.75 7.25 34.25
220 Đoàn Thị Ngọc Tiên  9/6 5 6.5 4.25 27.25
221 Lê Bá Ngọc Tiền  9/6 5.75 5.75 6.25 29.25
222 Nguyễn Thị Thanh Trà  9/6 3.5 4.25 3 18.5
223 Nguyễn Chu Trinh  9/6 6 6.25 5.25 29.75
224 Lê Văn Tuấn  9/6 4.75 4.5 3 21.5
225 Nguyễn Minh Tuấn  9/6 3 5 2.5 18.5
226 Phan Anh Vương  9/6 4.5 4 3.25 20.25
227 Lê Minh Quốc Bảo  9/7 7.25 5.25 4 29
228 Đỗ Như Ngọc  9/7 7.25 8.25 3.75 34.75
229 Trần Vương Đình Anh  9/7 3.5 5.25 4 21.5
230 Hà Văn Ân  9/7 4.5 6.25 5.5 27
231 Phan Thị Mỹ Châu  9/7 6.5 5.75 5.5 30
232 Huỳnh Thị Kim Chi  9/7 4.5 4.25 3.5 21
233 Nguyễn Thị Thu Chung  9/7 6 5.25 4.25 26.75
234 Lâm Thị Bình Dân  9/7 4.75 4.75 2.5 21.5
235 Phan Đình Duy  9/7 5.5 7.25 1.75 27.25
236 Lê Cường Dũng  9/7 3.5 4.25 3.5 19
237 Nguyễn Thị Thuỳ Dương  9/7 5.25 3.75 4 22
238 Trần Phan Hải Dương  9/7 5 6.75 4 27.5
239 Nguyễn Tuấn Đạt  9/7 6 7.5 6.5 33.5
240 Phạm Minh Hậu  9/7 6.5 6.75 4.75 31.25
241 Thân Trọng Hiếu  9/7 4.5 6.25 6.75 28.25
242 Phan Thị Hoài  9/7 7.25 6 4 30.5
243 Trần Huy  9/7 5.5 5.75 3 25.5
244 Châu Thành Nhân  9/7 3 6 5 23
245 Lê Thị Diệu Quyên  9/7 6.25 7 5.75 32.25
246 Võ Hùng Sang  9/7 5.25 6.25 5.25 28.25
247 Lê Phúc Trường Sinh  9/7 4 4.75 3.25 20.75
248 Trần Chí Thanh  9/7 4.25 6.25 5.5 26.5
249 Lê Thị Mộng Thi  9/7 3.75 3.5 1.5 16
250 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  9/7 5 4.75 3 22.5
251 Hà Thị Thu Trang  9/7 6.5 5.25 4.25 27.75
252 Đỗ Thị Thu Trinh  9/7 5.5 4.75 4.25 24.75
253 Nguyễn Thị Cẩm Trúc  9/7 4.25 5 5.25 23.75
254 Tô Quang Vy  9/7 2.75 1 3.5 11
255 Trần Võ Minh Thư  9/7 4.5 4.75 1.75 20.25
256 Đoàn Việt Cường  9/8 6.5 4.25 6.5 28
257 Lê Quý Duy  9/8 2.5 5 4.5 19.5
258 Hồ Hoàng Hải Đạt  9/8 5.25 4 3 21.5
259 Nguyễn Nhật Đơn  9/8 6.75 4.5 5.5 28
260 Lê Thị Gấm  9/8 4.75 4.75 5.75 24.75
261 Trương Thị Mỹ Hiền  9/8 7 6 5.25 31.25
262 Nguyễn Tuấn Kha  9/8 5.25 4.25 2 21
263 Ngô Trường Khả  9/8 6.25 5.25 6.5 29.5
264 Đoàn Thị Mỹ Linh  9/8 6 5.75 3.5 27
265 Hồ Thị Lộc  9/8 3.5 3.5 2.25 16.25
266 Nguyễn Thị Mai  9/8 5 5 5.5 25.5
267 Trương Thành Mạnh  9/8 6.5 6.5 4.75 30.75
268 Đỗ Quang Minh  9/8 5.5 5 3.5 24.5
269 Huỳnh Công Minh  9/8 6.75 4 4.25 25.75
270 Tôn Nữ Trà My  9/8 5.5 3.5 3.25 21.25
271 Lê Văn Nam  9/8 4.25 7.25 3.75 26.75
272 Nguyễn Dương Linh Nghi  9/8 4.25 3.5 3.25 18.75
273 Phạm Mỹ Ngọc  9/8 7 6.25 5 31.5
274 Huỳnh Tấn Phát  9/8 6.75 6.5 5 31.5
275 Trần Thái Vinh Quang  9/8 4 3.25 2 16.5
276 Nguyễn Thị Như Quỳnh  9/8 6 4.5 4 25
277 Nguyễn Thành Quý  9/8 4.25 5.25 5 24
278 Nguyễn Hoàng Tân  9/8 6 3.75 3.75 23.25
279 Phạm Thị Thu Thảo  9/8 5.5 5 3.75 24.75
280 Trần Minh Thảo  9/8 6 4.75 2.25 23.75
281 Lê Thị Huyền Trang  9/8 5.25 4 4 22.5
282 Phạm Minh Tuấn  9/8 4 4.25 3.25 19.75
283 Nguyễn Thị Ngọc Vy  9/8 6.75 6.75 5 32
284 Nguyễn Thị Thúy Vy  9/8 4 4.25 2.25 18.75