Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 74
  • Trong tuần: 411
  • Tất cả: 87223
Kế hoạch tháng 9 năm học 2021-2022
In trang
                                         KẾ HOẠCH THÁNG 9/2021                          Chủ đề: “Mừng năm học mới, haêng haùi thi ñua daïy toát, hoïc toát”    

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ TỰ NHIÊN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2021

                         Chủ đề: “Mừng năm học mới, haêng haùi thi ñua daïy toát, hoïc toát”

 

    I. Kế hoạch chung

1. Đánh giá thực hiện tháng 8

      - Gv tham gia học chính trị đầy đủ

      - Ôn thi lại và vào điểm học bạ đúng quy định.

-Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6 theo phân công.

-Giáo viên nhận lớp, tập trung học sinh, nhận chuyên môn, nhận lớp chủ nhiệm theo kế hoạch của nhà trường.

      2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9

a. Nhiệm vụ:

- Họp chuyên môn: quy định hồ sơ sổ sách chuyên môn, quy chế chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn

- Đăng kí tiêu chí năm học

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn, Ngoại khóa, KHDH

- Tập huấn , triển khai dạy học trực tuyến

-Ngày 1/9 giáo viên nhận lớp, tập trung học sinh, nhận chuyên môn, nhận lớp chủ nhiệm thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

- Ngày 5/9/2020 khai giảng năm học 21 -22 trực tuyến qua trang Fb nhà trường.

      - Ngày 6/9/2020 học chính thức

     - Hoàn thành KHDH môn KHTN6

     - Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn.

      - Ổn định nề nếp lớp chủ nhiệm.

- Giảng dạy theo KHDH

- Thi chọn đội tuyển HSG lớp 9  

- Đăng kí tiết thao giảng, dự giờ.

- Nhập điểm thường xuyên lên mạng.

     - Tổ chức cho học sinh học tập Nội quy nhà trường và nhiệm vụ học sinh, Điều lệ trường trung học. Thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỉ cương, kỉ luật trường học. 

b. Biện pháp thực hiện

    - Nhận phân công chuyên môn.

    - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ.

    - Về giảng dạy: GVBM soạn giáo án tháng 9.

    - Xây dựng kế hoạch tổ chi tiết.

    - Quy định HSSS

    - Thành lập đội tuyển HSG các môn lý, hóa, sinh, CN

    -  Duy trì tốt nề nếp chuyên môn, nhập điểm lên mạng thường xuyên.

    II. Kế hoạch cụ thể theo tuần:

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ TỰ NHIÊN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


KẾ HOẠCH THÁNG 9/2021

                        Chủ đề: “Mừng năm học mới, haêng haùi thi ñua daïy toát, hoïc toát”

Tuần

Nội dung

Người thực hiện

I

Từ 6/9

đến 11/9

- Nhận chuyên môn, nhận lớp.

- Lớp chủ nhiệm lao động theo kế hoạch

- Kiểm kê, sửa chữa, mua bổ sung thiết bị

- Dự khai giảng năm học

- Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh.

- Sinh hoạt nội quy học sinh

- Ổn định nề nếp học tập. Kiểm tra sĩ số các lớp.

- Triển khai kế hoạch dạy học trực tuyến.

- Dạy và học trực tuyến theo thời khóa biểu.

- Nộp kế hoạch giáo dục về nhà trường.

- Họp BGH cùng các tổ trưởng:

+ Quy định hệ thống hồ sơ sổ sách chuyên môn.

+ Quy chế chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn

- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách cá nhân.

Cả tổ

GVCN

 

Cả tổ

 

 

GVCN

 

Cả tổ

TT

TT

II

Từ 13/9

đến 18/9

- Ổn định nề nếp học tập. Kiểm tra sĩ số các lớp

- Dạy và học trực tuyến theo thời khóa biểu.

- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách cá nhân

- Hoàn tất danh sách, lý lịch HS trên mạng.

- SH tổ CM:

+ Quy định hệ thống hồ sơ sổ sách chuyên môn.

+ Quy chế chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn, phân công ký duyệt giáo án.

+ Đăng kí thi đua, chỉ tiêu,…

GVCN

Cả tổ

 

GVCN

 

 

Cả tổ

 

 

 

III

Từ 20/9

đến 25/9

- Ổn định nề nếp học tập. Kiểm tra sĩ số các lớp

- Sinh hoạt nội quy học sinh

- Daïy vaø hoïc bình thöôøng.

- BGH , tổ trưởng, tổ phó dự giờ đột xuất gv

- GV đăng ký thao giảng, dự giờ

- Tăng cường tiếp tục ổn định nề nếp HS.

- Nhập điểm thường xuyên trên vnedu

Cả tổ

GVCN

Cả tổ

BGH- TT- TP

Cả tổ

 

 

 

IV

Từ 27/9

đến 2/10

- Dạy và học bình thường.

-BGH, tổ trưởng, tổ phó dự giờ đột xuất gv

- Kí duyệt giáo án

- Tăng cường kiểm tra nề nếp tác phong học sinh.

- Ngoaïi khoaù HĐNGLL.

- Thi chọn đội tuyển HSG Ôn thi HSG

Cả tổ

BGH- TT- TP

TT- TP

Cả tổ

 

Nương, Uyên, Bòng,Thắm

Duyệt của BGH nhà trường                                    TỔ TRƯỞNG                                                                                                                    

 

 

                                                                              

                             Trịnh Thị Thu