Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 45
  • Trong tuần: 365
  • Tất cả: 87147
Kế hoạch giáo dục stem tổ TN
In trang

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN

TỔ TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


                                                           Tân Xuân, ngày 21 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC STEM

Năm học 2020-2021

 

Căn cứ Kế hoạch giáo dục nhà trường số 87 /KH-THCSTX  ngày 14 tháng 9 năm 2020 của trường Trung học cơ sở Tân Xuân,

Tổ Tự Nhiên trường THCS Tân Xuân xây dựng nội dung thực hiện các chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM năm học 2020-2021 như sau:

       I.       THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1.      Thuận lợi

-         Nhà trường đã tổ chức triển khai các nội dung về đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo định hướng giáo dục STEM đến tập thể giáo viên.

-         BGH luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ.

-         Nhà trường đã chú trọng đầu tư đủ điều kiện về CSVC phục vụ dạy học và ứng dụng CNTT.

-         Một số giáo viên đã xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học, có tham gia tìm hiểu đổi mới các phương pháp dạy học, phương pháp giáo dục STEM…, có trách nhiệm và lòng nhiệt tình trong công việc.

2.      Khó khăn

-         Phần lớn giáo viên chưa nhận biết kịp thời và cập nhật được nội dung, phương pháp giáo dục theo định hướng STEM.

-         Việc bồi tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về vận dụng phương pháp STEM trong giảng dạy chưa được sâu rộng.

-         Một bộ phận giáo viên chưa xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo định hướng giáo dục STEM còn thiếu trách nhiệm và lòng nhiệt tình trong công việc.

-         Trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm của một số giáo viên còn hạn chế, còn ngại khó trong việc đổi mới, chưa tích cực chủ động trong việc nghiên cứu tài liệu phục vụ cho công tác đổi mới phương pháp.

   II.       MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.      Mục đích

-         Giáo dục STEM là một phương pháp dạy học nhằm hình thành, rèn luyện tri thức, năng lực cho học sinh thông qua các đề tài, các bài học, các chủ đề có nội dung thực tiễn.

-         Trong quá trình dạy học, các kiến thức và kỹ năng thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học được hình thành và phát triển thông qua việc vận dụng, phối hợp chúng để giải quyết vấn đề thực tiễn được đặt ra.

-         Giáo dục STEM đề cao hoạt động thực hành và phương pháp mô hình trong giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống thông qua hoạt động nhóm, hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng. Từ đó rèn luyện cho HS năng lực tư duy, sáng tạo, tranh luận, phản biện, …

-         Giáo dục STEM cũng trang bị cho HS những kỹ năng phù hợp để phát triển trong thế kỷ 21: Tư duy phản biện và sáng tạo, Kỹ năng diễn đạt và thuyết trình, Kỹ năng trao đổi và cộng tác, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng làm việc theo dự án …

2.      Yêu cầu về chủ đề giáo dục STEM trong tổ.

-         Bước đầu các chủ đề GD STEM được yêu cầu giáo viên xây dựng trong các tiết dạy là các nội dung hẹp và đơn giản, thiết bị phương tiện thực hiện gọn nhẹ, thời gian thực hiện không dài và kết hợp trong một bài học hoặc một phần của bài học nhằm xây dựng hoặc minh họa cho kiến thức của bài học, vận dụng kiến thức của bài học để góp phần hình thành hoặc củng cố một kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống.

-         Các chủ đề GD STEM có nội dung của một dự án nhằm luyện tập tìm hiểu, giải quyết một vấn đề trong thực tiễn cuộc sống, liên hệ chủ yếu với kiến thức của một bài học, thiết bị phương tiện thực hiện không quá phức tạp, thời gian và công sức thực hiện không dài, hoặc các chủ đề có nội dung của một dự án nhằm luyện tập tìm hiểu, giải quyết một vấn đề trong thực tiễn cuộc sống có tính chất tích hợp, liên môn, cần đầu tư nhiều cho các thiết bị phương tiện thực hiện và có thể tốn nhiều thời gian, công sức.

III.       TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 MÔN VẬT LÝ 8 GIÁO DỤC STEM

Chủ đề 1:  BÌNH NƯỚC UỐNG TỰ ĐỘNG CHO GIA CẦM   

Chủ đề 2: THUYỀN CHỞ VẬT NẶNG

         1/ Nội dung:  Kiến thức môn vật lý lớp 8

         2/ Hình thức: “ Giảng dạy theo lớp ”

 3/ Đối tượng: Học sinh khối 8 ( cụ thể là học sinh lớp 8/9)

         4/ Thời gian: Buổi chiều tuần 16 (từ 14h00’đến 14h 45’, Thứ 7  ngày 26/ 12 / 2020)

         5/ Địa điểm: Tại  trường THCS Tân  Xuân

         6/ Phân công: 

               * Nội dung:         - Đ/c Trương Hồng Phước ( môn Vật lý)

                                           - Đ/c Đỗ Thị Thảo ( môn Vật lý)

                                                        - Đ/c Nguyễn Thị Thắm ( môn Vật lý)

                                           - Đ/c Lê Thị Cúc ( môn Vật lý)

               * Giảng dạy :         Đ/c Trương Hồng Phước ( môn Vật lý)

               * Góp ý kiến cho bài dạy :

                                           - Đ/c Đỗ Thị Thảo ( môn Vật lý)

                                                        - Đ/c Nguyễn Thị Thắm ( môn Vật lý)

                                           - Đ/c Lê Thị Cúc ( môn Vật lý)

                                           - Đ/c Nguyễn Thị Thắm ( môn Vật lý)

 

                *Công việc cụ thể:            

•               Đ/c Thắm chuẩn bị tài liệu liên quan bài dạy và hướng dẫn HS chuẩn bị dụng cụ.

•               Đ/c Thảo, Phước, Cúc soạn bài .

•               Đ/c Thắm ghi phiếu dự giờ.

MÔN HÓA – SINH. GIÁO DỤC STEM

Chủ đề 1:  LÀM KEM DƯỠNG HỮU CƠ 

 

         1/ Nội dung:  Kiến thức môn hóa học lớp 9

         2/ Hình thức: “ Giảng dạy theo lớp ”

 3/ Đối tượng: Học sinh khối 9 ( cụ thể là học sinh lớp 9/9)

         4/ Thời gian: Buổi chiều (từ 14h00’đến 14h 45’, Thứ 7  ngày 24/ 4 / 2021)

         5/ Địa điểm: Tại  trường THCS Tân  Xuân

         6/ Phân công: 

               * Nội dung:           - Đ/c Tạ Thị Vui ( môn hóa học)

                                             - Đ/c Nguyễn Thị Diệp Uyên ( môn hóa học)

                                                          - Đ/c Lâm Thị My ( môn hóa học)

                                             - Đ/c Giang Thị Nhài ( môn hóa - sinh)

                                             - Đ/c Trịnh Thị Thu ( môn Sinh học)

                                             - Đ/c Nguyễn Thị Thúy Kiều ( môn Sinh học)                                 

                                             - Đ/c Nguyễn Thị Bòng ( môn Sinh học)

                                             - Đ/c Vũ Thị Tính ( môn Sinh học)

                                             - Đ/c Đỗ Thị Tình ( môn Sinh học)

               * Giảng dạy :          Đ/c Tạ Thị Vui ( môn hóa học)

              * Góp ý kiến cho giảng dạy :

                                             - Đ/c Nguyễn Thị Diệp Uyên ( môn hóa học)

                                                          - Đ/c Lâm Thị My ( môn hóa học)

                                             - Đ/c Giang Thị Nhài ( môn hóa - sinh)

                                             - Đ/c Trịnh Thị Thu ( môn Sinh học)

                                             - Đ/c Nguyễn Thị Thúy Kiều ( môn Sinh học)                                 

                                             - Đ/c Nguyễn Thị Bòng ( môn Sinh học)

                                             - Đ/c Vũ Thị Tính ( môn Sinh học)

                                             - Đ/c Đỗ Thị Tình ( môn Sinh học)

                *Công việc cụ thể:            

                - Đ/c My chuẩn bị tài liệu liên quan bài dạy và hướng dẫn HS chuẩn bị dụng cụ.

- Đ/c Vui, Uyên, Thu, Kiều, Bòng, Tính, Tình soạn bài .

                 - Đ/c Nhài ghi phiếu dự giờ.

                  Trên đây là kế hoạch vận dụng phương pháp giáo dục theo định hướng STEM của tổ Tự nhiên năm học 2020-2021. Rất mong BGH nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                                                            Người lập kế hoạch

 

 

 

 

                                   Trịnh Thị Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ TỰ NHIÊN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                            Tân Xuân , ngày 26 tháng 12 năm 2020

 

BIÊN BẢN GÓP Ý, NHẬN XÉT, RÚT KINH NGHIỆM

GIỜ DẠY MÔN VẬT LÝ 8 GIÁO DỤC STEM

Chủ đề 1:  BÌNH NƯỚC UỐNG TỰ ĐỘNG CHO GIA CẦM   

Chủ đề 2: THUYỀN CHỞ VẬT NẶNG

I.Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

- Thời gian lúc 15 giờ Thứ 7  ngày 26/ 12 / 2020

-  Địa điểm: tại phòng học lớp 8/9. Trường THCS Tân Xuân

- Thành phần:  16/16 GV

II. Nội dung.

1/ Góp ý nhận xét rút kinh nghiệm giờ dạy. Đồng chí Trương Hồng Phước  giảng dạy vật lý 8

- Thuận lợi:

          + Học sinh thích thú với trải nghiệm sáng tạo, tích cực tìm tòi khám phá, chế tạo sản phẩm.

         + Đội ngũ cán bộ giáo viên tổ tự nhiên, linh hoạt, trách nhiệm và sáng tạo trong công việc.

         + Sử dụng các phương pháp tốt ( phương pháp nêu vấn đề, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp thực nghiệm)

         + Sử dụng các đồ dùng có sẵn và làm thêm các thí nghiệm thành công.

         + Thời gian hợp lí.

+ Đạt mục tiêu bài học

+ Hoàn thành tốt bài dạy.

-    Hạn chế:

+ Cần quan sát tốt hơn trong quá trình cho học sinh hoạt động nhóm.

+ Nên khuyến khích học sinh bằng cách cho điểm.

+ Thời lượng dành cho hoạt động còn hạn chế, bắt buộc giáo viên phải chia ra nhiều tuần lồng ghép để thực hiện.

2/ Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

 

                                                                                                                                                        Tân Xuân ngày 26 tháng 12 năm 2020

 

 

                                                                             Trịnh Thị Thu

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỔ TỰ NHIÊN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                   Tân Xuân , ngày 7 tháng 12 năm 2020

 

BIÊN BẢN THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG GIỜ DẠY

MÔN VẬT LÝ 8 GIÁO DỤC STEM

Chủ đề 1:  BÌNH NƯỚC UỐNG TỰ ĐỘNG CHO GIA CẦM   

Chủ đề 2: THUYỀN CHỞ VẬT NẶNG

 

I/ Thời gian lúc 15 giờ 00  ngày  7/ 12 / 2020

II/ Địa điểm: tại phòng hội đồng trường THCS Tân Xuân

1/ Thành phần gồm có:        - Đ/c Trương Hồng Phước ( môn Lý)

                                             - Đ/c Đỗ Thị Thảo ( môn Lý)

                                                          - Đ/c Nguyễn Thị Thắm ( môn Lý)

                                             - Đ/c Lê Thị Cúc ( môn Vật lý)

 

2/ Nội dung:Thực hiện giảng dạy GIÁO DỤC STEM.  Qua các bài học “có ý tưởng muốn tạo ra một “ Bình nước tự động cho gia cầm” bằng những vật liệu đã qua sử dụng trong gia đình và Qua bài học “ Lực đẩy Ác si mét và Sự nổi” có ý tưởng tạo ra một vật nổi để vận chuyển vật nặng bằng đường thủy với tên chủ đề “ Thuyền chở vật nặng”.

-Soạn giáo án: cả bốn đồng chí có tên trên.

- Bàn về nội dung dạy với các kiến thức liên quan.

- Nội dung bài dạy phải có hình ảnh minh họa, phim

- Soạn chi tiết các câu hỏi liên quan đến bài dạy

                 Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 00 cùng ngày

 

                                                                                       Tân Xuân ngày 7 tháng 12 năm 2020

 

 

 

 

                                                                                                              Trịnh Thị Thu