Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 44
  • Trong tuần: 364
  • Tất cả: 87146
Kế hoạch tháng 10
In trang
Kế hoạch tháng 10

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ TỰ NHIÊN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                               

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020

 Chủ đề: “ 15/10 – Ngày thành lập hội liên hiệp thanh niên Việt nam

– Học tập năm điều Bác Hồ dạy”

I. Kế hoạch chung

1. Đánh giá thực hiện tháng 9

* Ưu điểm:

- Đảm bảo ngày giờ công, nề nếp, tác phong

- Đa số GV dạy các môn VH đã ứng dụng CNTT

- HSSS đầy đủ, giáo án, ký duyệt đúng thời gian.

- Lên lịch báo giảng kịp thời.

- GVCN quản lý nề nếp HS tốt, cho HS lao động theo lịch

- Giảng dạy tuần 1 -3 theo PPCT

* Tồn tại:  không

2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10

a. Nhiệm vụ:

 - Tăng cường nâng cao chất lượng dạy học.

-   Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt học tốt chào mừng 20/10.

-  GV đăng ký thao giảng, dự giờ.

-  Thi giáo viên giỏi vòng trường.

-  GVCN thực hiện sinh hoạt ngoài giờ lên lớp cho học sinh theo đúng chủ đề.

-  Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

- Thực hiện ngoại khóa sáng, chiều ngày 5/10

-  TT, TP dự  giờ giáo viên trong tổ

- Giảng dạy tuần 4- 7 theo KHDH

- Đón đoàn kiểm tra PGD (nếu có)

- Họp tổ CM, Họp HĐSP.

b. Biện pháp thực hiện

- Phân công hướng dẫn HS làm sp thi KHKT: Đ/c Phước, Uyên

- Chuẩn bị tốt 2 ngoại khóa sáng, chiều ngày 5/10 theo phân công tháng 8         

NK1(sáng):Vui,Tính,Thắm

NK2(chiều): Thu,Tình, Cúc

- Về giảng dạy: GVBM soạn và kí duyệt giáo án tháng 10.

- Bồi dưỡng HSG:  Đ/c Bòng, Uyên, Nương, thắm

-  Rút kinh nghiệm giờ dạy.

II. Kế hoạch cụ thể theo tuần:


 

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ TỰ NHIÊN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                               

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020

Chủ đề: “ 15/10 – Ngày thành lập hội liên hiệp thanh niên Việt nam

– Học tập năm điều Bác Hồ dạy”

 

Tuần

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

 

I

Từ 28/9 -3/10

- Dạy và học bình thường.

- Tăng cường TGDG và thi GVG vòng trường.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 4 môn : Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ.

- Họp chi bộ. Họp tổ- Thi GV giỏi

- Chuẩn bị ngoại khóa.

Cả tổ

 

 

GV bồi dưỡng

(Bòng, Uyên, Nương, thắm)

 

 

II

Từ

5 - 10/10

- Dạy và học bình thường.

- Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học.

- Thực hiện ngoại khóa sáng, chiều

 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Kiểm tra vệ sinh, tác phong HS

- Quyết toán các khoản tiền nhà trường.

Cả tổ

 

NK1(sáng): Vui,Tính, Thắm

NK2(chiều):Thu,Tình, Cúc

GV bồi dưỡng

 

GVCN

III

Từ

12-17/10

- Sinh hoạt NGLL theo sự phân công

- Thi đua dạy tốt học tốt.

- Tăng cường thao giảng dự giờ.

- Họp đoàn thể chào mừng ngày 20/10

- Bồi dưỡng HSG.

GVCN

Cả tổ

 

 

GV bồi dưỡng

IV

Từ

19-24/10

 

- Tăng cường thao giảng dự giờ.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi-

- Tổ trưởng, tổ phó dự giờ gv trong tổ.

- Thi GVG trường. SH tổ CM

- Kiểm tra vệ sinh, tác phong HS

Cả tổ

GV bồi dưỡng

Cả tổ

 

V

Từ

26- 31/10

- Sinh hoạt NGLL theo sự phân công

- Dạy và học bình thường.

- Tăng cường thao giảng dự giờ.

- Họp HĐSP

- Bồi dưỡng HSG.

GVCN

Cả tổ

 

 

GV bồi dưỡng

       Duyệt của BGH  nhà trường                                            Tổ trưởng                                                   

 

 

                                                                                             Trịnh Thị Thu