Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 350
  • Tất cả: 87162
Kế hoạch tháng 9
In trang
Kế hoạch tháng 9

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ TỰ NHIÊN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                         

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2020

                                        Chủ đề: Mừng năm học mới”

    I. Kế hoạch chung

1. Đánh giá thực hiện tháng 8

     * Ưu điểm:

      - Gv tham gia học chính trị đầy đủ

      - Ôn thi lại và vào điểm học bạ đúng quy định.

-Họp hội đồng sư phạm đầu năm.

-Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6 theo phân công.

-Giáo viên nhận lớp, tập trung học sinh, nhận chuyên môn, nhận lớp chủ nhiệm thực hiện lao động theo kế hoạch của nhà trường.

2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9

a. Nhiệm vụ:

-Ngày 1/9 giáo viên nhận lớp, tập trung học sinh, nhận chuyên môn, nhận lớp chủ nhiệm thực hiện lao động theo kế hoạch của nhà trường.

- Ngày 5/9/2020 khai giảng năm học 20 -21

      - Ngày 7/9/2020 học chính thức

     - Hoàn thành KHDH theo chương trình giảm tải.

     - Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn.

      - Ổn định nề nếp lớp chủ nhiệm.

- Giảng dạy theo KHDH

- Thi chọn đội tuyển HSG lớp 9  

- Đăng kí tiết thao giảng, dự giờ.

- Nhập điểm thường xuyên lên mạng.

- Dự hội nghị CB – VC năm học 2020- 2021

     - Tổ chức cho học sinh học tập Nội quy nhà trường và nhiệm vụ học sinh, Điều lệ trường trung học. Thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỉ cương, kỉ luật trường học. 

     - Kiểm tra tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ  K6 (3/9/2020)

 - Chuẩn bị cho ngoại khóa thực hiện ngày 5/10

b. Biện pháp thực hiện

    - Nhận phân công chuyên môn.

    - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ.

    - Về giảng dạy: GVBM soạn giáo án tháng 9.

    - Xây dựng kế hoạch tổ chi tiết.

    - Quy định HSSS

    - Thành lập đội tuyển HSG các môn lý, hóa, sinh,cn theo phân công vào ngày 19/9/2020.

    -  Duy trì tốt nề nếp chuyên môn, nhập điểm lên mạng thường xuyên

    - Dự hội nghị CB – VC năm học 2020- 2021 đầy đủ

    - Chuẩn bị cho ngoại khóa thực hiện ngày 5/10 NK1(sáng):Vui,Tính,Thắm

  NK2(chiều):Thu,Tình, Cúc

 II. Kế hoạch cụ thể theo tuần:

 

 

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ TỰ NHIÊN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


       

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2020

Chủ đề: Mừng năm học mới”

Tuần

Nội dung

Người thực hiện

I

2/9-5/9

- Nhận chuyên môn, nhận lớp.

- Lớp chủ nhiệm lao động theo kế hoạch

- Dọn vệ sinh, kiểm kê, sửa chữa, mua bổ sung thiết bị

- Dự khai giảng năm học

- Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh.

- Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành danh sách lớp và báo cáo sĩ số lớp.

- Tuyển chọn đội ngũ HSG các môn :Lý, Hoá, Sinh, CN.

Cả tổ

GVCN

 

Cả tổ

 

 

GVCN

Nương, Uyên, Bòng,Thắm

 

II

7/9-12/9

- Dạy và học bình thường

- Tiếp tục ổn định nề nếp lớp.

- Hoàn thành HS sổ sách cá nhân.

- Hoàn thành danh sách lí lịch hs trên mạng

- Họp tổ- sinh hoạt chuyên môn

- Nộp danh sách đội tuyển HSG

 

Cả tổ

 

GVCN

 

 

Cả tổ

Nương, Uyên, Bòng,Thắm

III

164/9- 19/9

- Dạy và học bình thường.

- BGH , tổ trưởng, tổ phó dự giờ đột xuất gv

- GV đăng ký thao giảng, dự giờ

- Tăng cường tiếp tục ổn định nề nếp HS.

- Nhập điểm thường xuyên trên vnedu

- Ôn thi HSG

 

Cả tổ

BGH- TT- TP

Cả tổ

 

 

 

 

Nương, Uyên, Bòng,Thắm

IV

21/9-26/9

- Dạy và học bình thường.

- BGH , tổ trưởng, tổ phó dự giờ đột xuất gv

- Kí duyệt giáo án, kiểm tra HSSS gv

- Hội nghị công nhân viên và người lao động.

- Chuẩn bị cho ngoại khóa thực hiện ngày 5/10

- Ôn thi HSG

Cả tổ

BGH- TT- TP

 

TT- TP

Cả tổ

 

NK1(sáng):Vui,Tính,Thắm

NK2(chiều):Thu,Tình, Cúc

 

Nương, Uyên, Bòng,Thắm

Duyệt của BGH nhà trường                                    TỔ TRƯỞNG                                                                                                        

 

 

                                                                                Trịnh Thị Thu