Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 358
  • Tất cả: 87170
Kế hoạch tháng 9
In trang

Trường THCS Tân Xuân                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Chi Hội CTĐ                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                                   KẾ HOẠCH THÁNG  9

                                                                                                                   Năm học 2021 - 2022

 

Chủ đề: Mừng năm học mới, hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt.

(Thực hiện từ ngày  30/8 /2021 -> 2/10/2020)

 

Tuần

Nội dung

Người thực hiện

I

30/8- 4/9

- Tuyên truyền 5K để phòng dịchcovid-19

- Trao quà và tiền từ các mạnh thường quân và của Phường Tân Xuân.

- CTĐ & hội viên

 

II

6/9 – 11/9

 

- Tuyên truyền 5K để phòng dịchcovid-19

- Phối hợp với Đội TNTPHCM xây dựng quỹ tương trợ, giúp đỡ bạn khó khăn trong từng chi đội, nuôi heo đất, thực hiện mục tiêu: “ Mỗi chi đội là một điạ chỉ nhân đạo”.

- Hội viên & HS

 

III

13/9- 18/9

- Tuyên truyền 5K để phòng dịchcovid-19

Hội viên & HS

IV

20/9-25/9

- Tuyên truyền 5K để phòng dịchcovid-19

Hội viên & HS

IV

27/9-2/10

- Tuyên truyền 5K để phòng dịchcovid-19

Hội viên & HS

                                                                

                                                                                                                                                         Tân Xuân, ngày 30 tháng 8  năm 2021

                 T/M chi hội CTĐ                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                  Chi hội trưởng

 

 

          Kim Ngọc Bích                                                                                                                         Đinh Thị Hường